یکشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۰۸ ۴۸۷
طبقه بندی: ماهنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات
چچ
2KjZitmF2Ycg2KfZhNmD2KrYsdmI2YbZitmD2Yo=

بیمه الکترونیکی

این شماره نگاهی دادرد به وضعیت بیمه الکترونیکی در کشور و راهکارهای اجرای آن.این شماره نگاهی دادرد به وضعیت بیمه الکترونیکی در کشور و راهکارهای اجرای آن.این شماره نگاهی دادرد به وضعیت بیمه الکترونیکی در کشور و راهکارهای اجرای آن.

نوع: نشریه
موضوع: بیمه الکترونیکی
مدیر مسئول: علی سعیدی نائینی
سردبیر: الهه عصاری
تعداد صفحات: 0
شماره : 7 و 8
طراح جلد: مهدی رشنو
سال انتشار: 1387
ماه انتشار: آبان و آذر
فایل ضمیمه
آخرین نشریه های الکترونیکی ماهنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات
پربازدیدترین نشریه های الکترونیکی ماهنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات