۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۱۸ ۵۱۶
چچ

تفاهم نامه فی مابین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و شرکت فرابورس ایران

با هدف بسط و تعمیق همکاری های مشترک و به منظور توسعه بازار سرمایه و ورود شرکت های کوچک و متوسط فعال در حوزه فناوری اطلاعات به این بازار، تفاهم نامه ای میان شرکت فرابورس ایران و سازمان نظام صنفی رایانه ای منعقد شده است.

این تفاهم نامه با محوریت تشریک مساعی و همکاری به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند پذیرش بنگاه های کوچک و متوسط (SME های ) عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای، مبادله اطلاعات مرتبط و ارائه آموزش های لازم به اعضای معرفی شده جهت کسب آمادگی ها و شرایط لازم برای ورود به فرابورس به امضای طرفین رسیده است.

تاریخ تصویب: ۱۵ دی ۱۳۹۵
تاریخ ابلاغ: ۱۵ دی ۱۳۹۵
تاریخ اعتبار: ۱۵ دی ۱۳۹۸
فایل ضمیمه