۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۱۳ ۴۳۶
چچ

تفاهم نام همکاری میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

تفاهم نام همکاری میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در جهت ایجاد و تحکیم پیوند دانشگاه و صنعت منعقد شد.

این تفاهم نامه جهت ایجاد همکاری بین دانشکده و سازمان در زمینه های مورد علاقه طرفین و با استفاده مطلوب از امکانات و ظرفیت ها و توانایی های علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی منعقد شده است.

مرجع صادرکننده: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
تاریخ تصویب: ۱۲ بهمن ۱۳۹۵
تاریخ ابلاغ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۵
تاریخ اعتبار: ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
فایل ضمیمه