۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۱۰ ۴۳۸
چچ

حکم عضویت رئیس سازمان در شورای راهبری نظام نامه پیوست فناوری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

جناب آقای مهندس ناصرعلی سعادت
رئیس محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و پیرو مصوبات جلسه بیست و سوم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملی و همچنین به استناد ماده (2) آیین نامه اجرایی نظام نامه پیوست فناوری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای استفاده از ظرفیت طرح های مهم و قراردادهای بین المللی برای توسعه بازار، ارتقای شرکت ها و محصولات ایرانی و دستیابی به فناوری راهبردی در حوزه فاوا ابلاغی طی نامه شماره 1/19503 مورخ 3/3/96، جنابعالی را به عنوان عضو شورای راهبری نظام نامه پیوست فناوری در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می نمایم.
امید است با اتکا به قادر متعال، خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را سرلوحه کار خود قرار داده و در جهت اهداف دولت تدبیر و امید، موفق و موید باشید.
محمد جواد آذری جهرمی
مرجع صادرکننده: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ تصویب: ۲۴ آبان ۱۳۹۶
تاریخ ابلاغ: ۲۴ آبان ۱۳۹۶
فایل ضمیمه