۱۰ تیر ۱۳۹۸ ۱۴:۰۵ ۱۳۲۴
چچ

تعرفه نرخ خدمات فنی - تخصصی انفورماتیک سال 1397 منتشر شد

نظام صنفی رایانه ای کشور تعرفه نرخ پایه خدمات فنی - تخصصی انفورماتیک برای سال 1397 منتشر کرد.
-
مرجع صادرکننده: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
تاریخ تصویب: ۰۷ مهر ۱۳۹۷
تاریخ ابلاغ: ۰۷ مهر ۱۳۹۷
فایل ضمیمه