ارتباط با ما

سازمان نظام صنفی کشور

آدرس :

تهران خیابان سهرودی شمالی ، خیابان توپچی ، شماره ۳

تلفن :

۸۸۴۱۸۴۶۰-۸۸۴۶۲۳۶۴-۸۸۴۶۴۵۴۷

فکس :

۲۶۳۰۵۷۰۷

پست الکترونیک :

ساعات کاری :

از ساعت 8:00 تا 17:00

شنبه تا چهارشنبه

YToyOntzOjI6ImZhIjtzOjM5OiLYs9in2LLZhdin2YYg2YbYuNin2YUg2LXZhtmB2Yog2YPYtNmI2LEiO3M6MjoiZW4iO3M6MzE6IklyYW5pYW4gSUNUIEd1aWxkIG9yZ2FuaXphdGlvbiAiO30=
دبیر خانه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
 • رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

  سیدحسن هاشمی

  رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

  داخلی216
 • دبیر کل سازمان

  برات قنبری

  دبیر کل سازمان

  داخلی 210
 • مدیر کل حراست

  ذبیح الله عرفانیان

  مدیر کل حراست

  داخلی 219
 • مدیر اجرایی

  میترا جلیلی

  مدیر اجرایی

  داخلی 208
 • مدیر مالی و اداری

  مرجان مددی

  مدیر مالی و اداری

  داخلی 206
 • کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

  داوود علیزاده

  کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

  داخلی 218
 • مسئول فناوری اطلاعات

  بابک زین العابدین

  مسئول فناوری اطلاعات

  داخلی 212
 • کارشناس دبیر خانه کارگروه ارزی و مسئول پرتال

  میلاد خلیقی زاده

  کارشناس دبیر خانه کارگروه ارزی و مسئول پرتال

  داخلی 213
 • کارشناس دبیرخانه الکامپ و دبیر کارگروه مابه التفاوت نرخ ارز

  مریم وهابی ابیانه

  کارشناس دبیرخانه الکامپ و دبیر کارگروه مابه التفاوت نرخ ارز

  داخلی 216
 • مسئول دبیرخانه

  فاطمه قوی جربزه

  مسئول دبیرخانه

  217 , 204
 • مسئول دفتر دبیر کل

  حمید قادری

  مسئول دفتر دبیر کل

  داخلی 210