فهرست فروشگاه ها
ردیفکد عضویتنام کاملنام و نام خانوادگی مدیر عاملاستان شهر تاریخ انقضای عضویتوضعیت عضویت
121020141مشاورین انفورماتیک بینا داود حوری زاده تهرانتهران1401/10/23
217020004کالای دیجیتال گلچینآرش کوره پزان حقیقیگلستانگرگان1401/07/08
341020177سبیتحسن محمدیانآذربایجان شرقیتبریز1401/06/31
441020178کانن مرکزی آذربایجانعلی ناصری کورعباسلوآذربایجان شرقیتبریز1401/06/31
541020310وحید امروحید امرآذربایجان شرقیتبریز1401/06/31
641020311ماشن آلات اداری نانو فناورجعفر حسن زادهآذربایجان شرقیتبریز1401/06/31
721020187آی پی سورناکیوان غلام حسین دماوندیتهرانتهران1401/06/30
831020160بهینه پردازششهاب ارجمندی راداصفهاناصفهان1401/06/30
935020605آذر پردازش یزدعاطفه آذریانیزدیزد1401/06/25
1084020259فروشگاه سوناسونا جلیلیانایلامایلام1401/06/25
1184020258کامپیوتری محسنمحسن جمشیدیایلامایلام1401/06/13
1261020128خوزستان خبرابوالفضل نوریخوزستاناهواز1401/06/10در حال تمدید
1323020106کپی سیستممحسن محسنی نیاسمنانسمنان1401/06/08
1484020257خدمات اینترنتی هادیهادی عباسیایلامایلام1401/06/08
1523020105ویستا رایانمقداد ترحمیسمنانسمنان1401/06/07
1623020104نوین سیستممحمد رضا گل خانیسمنانگرمسار1401/06/06
1751020236توسعه ارتباطاتسیدمرتضی علم پرورخراسان رضوینیشابور1401/06/04
1861020130یاهو سیستمسید حامد آقامیرزادهخوزستانرامهرمز1401/06/02
1931020121رایانه سیستم امین امامیه اصفهاناصفهان1401/06/01
2021020131ایستا سرور فرهاد غنی زاده تهرانتهران1401/05/25
اعضای سازمان