وضعیت تاسیس نظام های استانی

وضعیت تاسیس نظامهای استانی

ردیف نام استان وضعیت تاسیس استان کفیل - همجوار
1 آذربایجان شرقی فعال ---
2 آذربایجان غربی فعال ---
3 اردبیل فعال ---
4 اصفهان فعال ---
5 البرز فعال ---
6 ایلام فعال ---
7 بوشهر --- فارس
8 تهران فعال ---
9 چهار محال و بختیاری --- اصفهان
10 خراسان جنوبی فعال ---
11 راسان رضوی فعال ---
12 خراسان شمالی فعال ---
13 خوزستان فعال ---
14 زنجان فعال ---
15 سمنان فعال ---
16 سیستان و بلوچستان فعال ---
17 فارس فعال ---
18 قزوین فعال ---
19 قم فعال ---
20 کردستان فعال ---
21 کرمان فعال ---
22 کرمانشاه فعال ---
23 کهکیلویه و بویر احمد فعال ---
24 گلستان فعال ---
25 گیلان فعال ---
26 لرستان فعال ---
27 مازندران فعال ---
28 مرکزی فعال ---
29 هرمزگان فعال ---
30 همدان فعال ---
31 یزد فعال ---