تاریخچه تاسیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشوربه منظور راه اندازی سازمان نظام صنفی رایانه ای ، با تلاش هیات مدیره ی وقت انجمن شرکت های انفورماتیک ایران و بر اساس ماموریت محوله از سوی هیات وزیران ، دبیر خانه وقت شورای عالی انفورماتیک با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، مقدمات تشکیل نظام های صنفی رایانه ای استان ها فراهم و پس از برگزاری انتخابات دوره اول در تیر ماه 1384، نظام صنفی رایانه ای در استان های تهران ، آذربایجان شرقی،آذربایجان غربی ، اصفهان ، کرمان ، فارس ، یزد ، مازندران ، گیلان ، همدان ، خراسان رضوی ، گلستان ، قم ، مرکزی ، قزوین ، سیستان و بلوچستان ، زنجان ، هرمزگان وکرمانشاه تشکیل شد ، و متعاقب آن در استان های خوزستان ، خراسان جنوبی ، ایلام ، اردبیل ، لرستان ، خراسان شمالی ، سمنان ، کهکیلویه و بویر احمد ، البرز و کردستان تشکیل شد.


هر یک از ازسازمان های استانی با برگزاری مجمع و انتخابات هیات مدیره ای متشکل از 6 الی 25 نفر، با توجه به ظرفیت فناوری اطلاعات در هر استان ، کار خود را آغاز نمود. در پی شکل گیری سازمان نظام صنفی رایانه ای در استان ها و برگزاری انتخابات شورای مرکزی ، رییس سازمان توسط رییس جمهور انتخاب و فعالیت رسمی سازمان آغاز گردید.