یکشنبه, ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۳۶ ۱۰۵۰
چچ

شورای انتظامی کل

به استناد ماده 56 قانون تشکیل نظام صنفی رایانه ای و ماده 35 اساسنامه نصر کشور: شورای انتظامی کل نظام، مرجع تجدیدنظر آرای صادر شده مبنی بر محکومیت از درجه پنج شورای انتظامی استانها ویا موارد شدیدتر پیش بینی شده در قانون نظام صنفی است.

 این شورا دارای پنج عضو می باشد. اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:
1ـ یک نفر حقوقدان با 15 سال سابقه کار به معرفی وزیر دادگستری.
2ـ دو نفر به انتخاب شورای عالی انفورماتیک.
3ـ دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام.
شورای انتظامی کل در اولین جلسه خود یک رییس ، یک نائب رییس و یک نفر منشی را برای مدت یکسال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

جلسات شورای انتظامی کل با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و آرای صادر شده با سه رأی موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
به استناد مفاد مواد 38 و 39 اساسنامه سازمان، تقاضاهای تجدید نظر پس از ثبت در دبیرخانه نظام استانی به همراه پرونده برای دبیرخانه سازمان نظام که همان دبیرخانه شورای انتظامی کل است، ارسال خواهد شد. در صورت لزوم بازنگری در موضوع تخلفات صنفی و تعیین مجازات های متناسب حسب آیین نامه نظام مصوب هیات دولت، شورای انتظامی کل نسبت به تطبیق تخلفات صنفی و مجازات های مندرج در آیین نامه سازمان نظام اقدام و مراتب را جهت طرح در شورای عالی انفورماتیک به شورای مرکزی ارجاع می‌نماید.

مجازات‌های یاد شده پس از تصویب در شورای عالی انفورماتیک لازم‌الاجرا بوده و توسط شورای مرکزی به نظام‌های رایانه‌ای استانی ابلاغ خواهد شد.

 

 
  آقای نوروزی
  سمت: رئیس شورا
  نماینده وزارت دادگستری
  پست الکترونیک :
  تحصیلات:
چکیده سوابق صنفی:
 
  آقای سعیدی نائینی
  سمت : نایب رئیس شورا
  نماینده شورای مرکزی
  پست الکترونیک :
  تحصیلات:
چکیده سوابق صنفی:
 
  آقای غفاری
  سمت: دبیر شورا
  نماینده شورای عالی انفورماتیک
  پست الکترونیک :
  تحصیلات:
چکیده سوابق صنفی:
 
  آقای آریا شکوه
  سمت : عضو شورا
  نماینده شورای مرکزی
  پست الکترونیک :
  تحصیلات:
چکیده سوابق صنفی:
 
  آقای اشراقی
  سمت: عضو شورا
  نماینده شورای عالی انفورماتیک
  پست الکترونیک :
  تحصیلات:
چکیده سوابق صنفی:
آدرس کوتاه شده: