سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     دستورالعمل تعیین میزان حق رای شرکت های عضو در مجامع سازمان
     مرجع صادر کننده: اساسنامه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور تاریخ تصویب: ۱۳۹۳/۰۱/۲۶
     تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۱
     تاریخ اعتبار:
     چکیده: در این آیین نامه، دستورالعمل تعیین میزان حق رای شرکت های عضو در مجامع سازمانی ذکر شده است.
     کلمات کلیدی:
      فایل ضمیمه
      
     حق رای سال 9338.52  کیلوبایت
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان