سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     تعرفه نرخ خدمات فنی - تخصصی انفورماتیک سال 1392 منتشر شد
     مرجع صادر کننده: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تاریخ تصویب: ۱۳۹۲/۰۵/۱۶
     تاریخ ابلاغ: ۱۳۹۲/۰۵/۱۶
     تاریخ اعتبار:
     چکیده: تعرفه نرخ پایه خدمات فنی - تخصصی انفورماتیک برای سال 1392
     کلمات کلیدی:
      فایل ضمیمه
      
     Final921.01  مگابایت
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان