سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     آیین نامه معاملات
     مرجع صادر کننده: شورای مرکزی سازمان نظام صنفی کشور تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۱۲/۲۶
     تاریخ ابلاغ: ۱۳۸۵/۱۲/۲۶
     تاریخ اعتبار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
     چکیده: این آیین نامه استقرار ضوابطی است که ضمن تسهیل امور جاری نظام صنفی رایانه ای استانها برای هیأت مدیره، اطمینان حاصل شود که در تمامی معاملات نصر صرفه و صلاح و صحت عمل رعایت می شود.
     کلمات کلیدی: معاملات
      فایل ضمیمه
      
     آیین نامه معاملات315.85  کیلوبایت
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان