سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   

    • فراخوان اعلام نظر صاحبان پروانه های ارائه خدمات ارتباطی ثابت درباره انصراف و لغو پروانه

     کد: 23857
     تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
     منبع خبر: روابط عمومی
     تعداد بازدید: 2537
     از دارندگان پروانه  Servco دعوت میشود، در خصوص انصراف فعالیت و لغو پروانه های ارائه خدمات ارتباطات ثابت اعلام نظر کنند.
      
     به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات تاکنون 58 پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت صادر کرده است و با توجه به اهمیت حوزه ارائه خدمت بر بستر ارتباطات و شبکه در کشور، که به کارآمدی هرچه بیشتر بخشICT  در تسهیل، رفاه و دسترسی مردم به اطلاعات و خدمات مورد نظر آنها کمک خواهد کرد؛ توجه به ساماندهی هرچه بیشتر حوزه خدمات بر بستر ارتباطات ثابت، از جمله دغدغه ها و موارد مورد نظر سازمان بوده، هست و خواهد بود.
      از این رو براساس درخواست اخیر تعدادی از دارندگان پروانه های مزبور که به دلایل متفاوت ارائه شده، از جمله عدم برداشت دقیق از وظایف محوله و مختص آن دارندگان پروانه و یا عدم تدوین یک طرح تجاری کارا و یا عدم وجود تجربه کاری در این حوزه و... انصراف از ادامه فعالیت و ابطال پروانه خود را از سازمان تقاضا داشته اند. 
     سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات بر آن شد تا با اشتراک گذاری دیدگاه های خود و تصمیمات مقرر در کمیسیون تخصصی که ذیل کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات فعالیت میکند نقطه نظرات بخش، متخصصین و صاحبنظران این حوزه را دریافت کند، تا با دریافت تمامی نظرات، امکان تصمیم سازی هرچه بهتر از این مسیر، میسر شود.
     این دسته از دارندگان پروانه تقاضای پرداخت مبالغ حق السهم و حق امتیاز پروانه را تنها تا زمان ارائه درخواست انصراف خود به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات مطرح کردند.
     برابر مفاد پروانه، در ذیل مواردی که امکان لغو پروانه را برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات ممکن میسازد، عدم فعالیت یکساله دارنده پروانه پس از صدور پروانه، است و از سویی دیگر برابر بندی دیگر از پروانه دریافت باقیمانده حق امتیاز پروانه به صورت یکجا در صورت لغو پروانه لحاظ شده است.
     نقطه نظرات کمیسیون تخصصی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات شامل: 
     "در صورت درخواست دارنده پروانه برای انصراف از ادامه فعالیت پیش از پایان اعتبار پروانه و در صورتیکه شرایط لغو بر آن حاکم نگردد، سازمان می تواند نسبت به وصول اقساط حق امتیاز متعلقه تا پایان همان سال قراردادی اقدام و به اعتبار پروانه خاتمه دهد؛ مشروط بر آنکه دارنده پروانه اقدامات زیر را به انجام و تاییدیه آن را از سازمان اخذ کند:
      
     1- تعیین تکلیف مشترکین در ظرف مدت تعیین شده از سوی سازمان؛ فراخوان اخذ مشاوره عمومی در خصوص درخواست انصراف و لغو پروانه های ارائه خدمات ارتباطی ثابت.
     2- Servco تسویه تمامی بدهیها تا زمان اعلامی از سوی سازمان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات".
      
     متقاضیان تا تاریخ 25/10/96 مهلت دارند فرم نظرسنجی که به پیوست خبر موجود است را تکمیل کرده و به نشانی الکترونیکی  info@irannsr.org ارسال کنند.  
      
      
      
     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر:
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان