سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   

    • گزارش خبری و تصویری هفدهمین نشست شورای مرکزی

     کد: 22655
     تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
     منبع خبر: روابط عمومی
     تعداد بازدید: 1108
     هفدهمین و آخرین نشست شورای مرکزی در سال 1395 با حضور اعضا در محل دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، برگزار شد.
      
      
     به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، هفدهمین نشست شورای مرکزی یک روز پیش از برگزاری هیات عمومی سالانه سازمان و در آستانه سال جدید با حضور اعضای شورا در محل دبیرخانه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، برگزار شد.
     درابتدای نشست علیرضا صفایی رئیس کمیسیون نرم افزار، گزارشی از عملکرد کمیسیون خود از ابتدای فعالیت تاکنون ارائه کرد. سپس گزارش صورتهای مالی توسط تورج آذین بازرس سازمان در اختیار اعضا قرار گرفت. 
     در ادامه بتول مهرشاد گزارشی از حضور در نشست سالیانه نسکام در کشور هند ارائه کردند و آن را الگویی برای پیشبرد اهداف سازمان دانستند. همچنین محمد اطرج از قرار گرفتن نام سازمان در سایت نسکام به عنوان حامی معنوی نسکام خبر داد و اطلاعاتی از ساختار و دستاوردهای نسکام طی سالهای برگزاری، در اختیار اعضای شورای مرکزی قرار داد.
     سپس مرضیه حسن رضائیان و نوید نصیری زاده به عنوان اعضای کمیته احراز سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد انتخاب شدند.
     به دنبال آن رئیس سازمان به همراه داود یعقوبی و سهیل عباسی از شاخه مشاوران شورای مرکزی و مرتضی کسائیان و سیدعلی موسوی منتخبین شورای مرکزی از میان کاندیداهای معرفی شده از استانها اعضای کمیته اجراز مرکزی را تشکیل دادند.
     آیین نامه مالی و اداری سازمان نیز به تصویب شورا رسید و همچنین مصوب شد در هیات عمومی پیگیری و تصویب سایر آیین نامه های داخلی به شورای مرکزی تفویض اختیار شود. 
     جواد اعتماد رئیس کمیسیون تدوین مقرارات، نیز گزارشی از فعالیت، اقدامات و آیین نامه های تهیه شده توسط کمسیون به اعضای شورای مرکزی ارائه کرد. 
     در پایان نیز ناصرعلی سعادت از تشکیل و استقرار دبیرخانه مستقل کمیته فنی فناوری اطلاعات در سازمان خبر داد. 
      
      
      
     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر:
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان