سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • معرفی استاندارد های ملی
    • استانداردهای ملی براساسICS
     -- 01
     -- 03
     -- 11
     -- 13
     | - 13-180
     -- 17
     -- 25
     -- 29
     | - 29-020
     -- 33
     -- 35
     -- 37
     -- 43
     -- 85
    • دانلود فهرست استانداردهای ملی
    • استاندارد های حرفه ای
    •  
     فناوری اطلاعات -کارت های شناسایی -کارت های تراکنش مالی
     شماره استاندارد ملی : ISIRI 8454
     شماره استاندارد مرجع : ISO/IEC 7813
     سال چاپ: 1387
        
     موضوع طبقه بندی سطوح ICS
     سطح اول : 35 / Information technology. Office machines
     سطح دوم : 35-240 / pplications of information technology
     سطح سوم : 35-240-15 / Identification cards and related devices
        
     چکیده:
        
     هدف:

     هدف از تدوین این استاندارد تعیین داده ساختار و محتوای اطلاعاتی مربوط به داده شیار می¬باشد که پیش نیاز تراکنش¬های مالی است. این استاندارد با توجه به هر دو جنبه انسانی و فیزیکی، به بیان کمینه¬ی شرایط به منظور ایجاد انطباق می¬پردازد. طرح، تکنیک¬های ذخیره سازی، سامانه¬های شماره¬گذاری و روال¬های ثبت در حوزه¬ی استاندارد حاضر قرار دارند. این استاندارد برای برآورده کردن نیازهای امنیتی کاربرد ندارد. ISO/IEC 10373 شامل روال¬های آزمون مربوط به کارت¬های ID-1 با پارامترهای مورد استفاده در این استاندارد است. انطباق یک کارت تراکنش مالی با استاندارد حاضر به منزله احراز تمام شرایط اجباری تعیین شده است. انطباق با استانداردهای زیر، هر کجا که لازم است، شرط لازم برای انطباق با این استاندارد است: ISO 4909, ISO/IEC 7810, ISO/IEC 7811, ISO/IEC 7812, ISO/IEC 7816, ISO/IEC 10536, ISO/IEC 14443, ISO/IEC 15693

     دریافت فایل: http://www.isiri.org/portal/files/std/8454.PDF
        
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان