سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • معرفی استاندارد های ملی
    • استانداردهای ملی براساسICS
     -- 01
     -- 03
     -- 11
     -- 13
     | - 13-180
     -- 17
     -- 25
     -- 29
     | - 29-020
     -- 33
     -- 35
     -- 37
     -- 43
     -- 85
    • دانلود فهرست استانداردهای ملی
    • استاندارد های حرفه ای
    •  
     کارتهای بانکی – محتوی اطلاعاتی شیار 3 در نوار مغناطیسی
     شماره استاندارد ملی : ISIRI 8455
     شماره استاندارد مرجع : ISO 4909
     سال چاپ: 1384
        
     موضوع طبقه بندی سطوح ICS
     سطح اول : 35 / Information technology. Office machines
     سطح دوم : 35-240 / pplications of information technology
     سطح سوم : 35-240-15 / Identification cards and related devices
        
     چکیده: این استاندارد ضرورت قالب¬بندی¬های شیار 3 که می-تواند به طور مستقل از شیار 2 یا وابسته به آن همان طور که در استاندارد ملی ایران 8454 بیان شده، بکار رود را تأیید می¬نماید. هدف از این رویکرد این است که جهت تسهیل مبادلات بین¬المللی، بالاترین درجه قابلیت انعطاف را در جامعه مالی امکان پذیر نماید.
        
     هدف:

     این استاندارد، ویژگی¬هایی را برای کارت¬های صادر شده توسط، یا قابل قبول برای، صنعت بانکداری وضع می¬کند و در نظر دارد تا مبادله را بر اساس استفاده از اطلاعات کدبندی شده نوار مغناطیسی، امکان¬پذیر سازد. این استاندارد محتوای داده¬ها و محل فیزیکی اطلاعات خواندنی- نوشتنی روی شیار 3 را مشخص می¬کند و توأم با قسمت¬های مربوطه مستندات ذکر شده در بند 2 استفاده می¬شود. استفاده از شیار3 توأم با شیار2، یک شیوه از عملیات در هر دو محیط مبادله بر خط و برون خطی می¬باشد. در این شیوه از عملیات لازم است که ابتدا داده¬های اولیه کدبندی شده بر روی شیار 2 و سپس داده¬های روی شیار3 خوانده شوند و چنانچه به هنگام سازی ضرورت داشته باشد، تمامی داده¬های روی شیار3 مجدداً نوشته شوند. استفاده مستقل از شیار 3 یک شیوه دیگر عملیاتی است که هر دو نوع مبادله برخط و برون خطی را براساس موافقت متقابل بین گروه¬های ذینفع امکان-پذیر می¬سازد در این شیوه، فقط خواندن داده¬های شیار 3 ضرورت دارد وچنانچه لازم باشد تا داده¬ها بهنگام شوند، لازم می¬شود تا تمام داده¬های روی شیار3 مجدداً نوشته شوند.

     دریافت فایل: http://www.isiri.org/portal/files/std/4855.htm
        
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان