سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    • معرفی استاندارد های ملی
    • استانداردهای ملی براساسICS
     -- 01
     -- 03
     -- 11
     -- 13
     | - 13-180
     -- 17
     -- 25
     -- 29
     | - 29-020
     -- 33
     -- 35
     -- 37
     -- 43
     -- 85
    • دانلود فهرست استانداردهای ملی
    • استاندارد های حرفه ای
    •  
     ارگونومی- الزامات رنگهای صفحه تصویر
     شماره استاندارد ملی : ISIRI 52 41-8
     شماره استاندارد مرجع : ISO 9241-8
     سال چاپ: 1381
        
     موضوع طبقه بندی سطوح ICS
     سطح اول : 35 / Information technology. Office machines
     سطح دوم : 35-180 / IT terminal and other peripheral equipment
        
     چکیده: هدف این قسمت از استاندارد بین‌المللی ارگونومی، مشخص کردن الزامات اصلی برای رنگ‌ها روی صفحه تصویر رایانه‌ها و کسب اطمینان از مناسب‌ترین شرایط دید و تشخیص رنگ‌ها می‌باشد. قابلیت دید و تشخیص رنگ‌ها روی صفحه تصویر تعیین کننده مفید بودن رنگ‌ها در درک و تعبیر تصاویر می‌باشد.
     درک "رنگ" تصاویر نمایش داده شده بستگی به عوامل گوناگون دارد، برای مثال: اجزاء نرم‌افزاری و سخت افزاری سیستم نمایش، مشخصات ظاهری تصویر، و توانایی بیننده در درک رنگ‌ها که تحت تأثیر محیط قرار می‌گیرند.
     جدول 1 شامل مثال‌هایی از مشخصاتی می‌باشد که بر ظاهر رنگ‌ها اثر می‌گذارند. تعبیر رنگ بستگی به توانایی بیننده در ربط دادن رنگ به یک عمل یا معنای به خصوص دارد. بنابراین انتخاب رنگ‌ها در تصاویر دارای اهمیت خاصی می‌باشد و باید با دقت انجام گیرد، تا باعث انتقال معانی مورد نظر بشود.
        
     هدف:

     هدف از تدوین این استاندارد رنگ‌هایی است که برای متن و شکل‌های گرافیکی ساده مورد استفاده قرار می‌گیرند و بنابراین دارای الزامات سخت افزاری و نرم‌افزاری می‌باشند. مشخصات، آزمون و روش‌های اندازه‌گیری که در این استاندارد شرح داده شده‌اند، در خصوص صفحه تصویرهایی هستند که تصاویر رنگی را نمایش می‌دهند و سعی شده است که مستقل از تکنولوژی صفحه تصاویر باشد. دامنه کاربرد این استاندارد به تصاویر رنگی (به عنوان محرک‌های بینایی) و ظاهر آن‌ها (به عنوان قدرت بینایی)، مربوط می‌شوند که شامل موارد قابل درک رنگ( مانند دیدن، تشخیص اشباع‌شدگی و روشنایی) و موارد قابل تشخیص رنگ (مانند تشخیص یک رنگ بخصوص) می‌شود. به طور کلی اسامی رنگ‌ها در این بخش فقط مربوط به رنگ‌هایی می‌شوند که بیشترین استفاده را در سیستم صفحه تصویرهای رنگی ساده دارند. از این جمله می‌توان به رنگ‌های قرمز، آبی، سبز، فیروزه‌ای، زرد و سرخابی اشاره کرد. بنابراین ظاهر این رنگ‌ها روی صفحه تصویرهای گوناگون ممکن است متفاوت باشد. برای مثال رنگ آبی روی یک صفحه تصویر ممکن است تیره‌تر و بنفش‌تر از یک صفحه تصویر دیگر باشد، و رنگ قرمز روی یک صفحه تصویر ممکن است روی یک صفحه تصویر دیگری شبیه به رنگ نارنجی باشد. مشخصات مندرج در این استاندارد برای تصاویر و صفحه تصویرهایی در نظر گرفته شده است که حداقل الزامات را برای کاربرهایی با دید معمولی رعایت می‌کند. صفحه تصویرهایی که با این استاندارد مطابقت دارند برای اشخاصی که از عینک استفاده می‌کنند کاملاً مناسب نخواهد بود. یادآوری- به منظور توسعه مفید بودن این بخش، پیوست‌های اطلاعاتی (الف) و (ب) تهیه شده‌اند که یک روش آزمون به صورت عملی را پیشنهاد می‌دهند و متذکر می‌شوند که موارد دیگری نیز وجود دارد که برکارایی کاربر تأثیر گذاشته و در اطلاعات این پیوست‌ها گنجانده نشده‌اند. بخش 8 از استاندارد ارگونومی مکمل بخش 3 می‌باشد. وظایف و شرایط استفاده که در این بخش عنوان شده است مشابه آن‌هایی است که در بخش 3 توضیح داده شده است.

     دریافت فایل: http://www.isiri.org/portal/files/std/5241-8.pdf
        
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان