سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     هیئت رئیسه سازمان دوره پنجم

      اعضاء هیات رئیسه دوره پنجم

     ردیف نام و نام خانوادگی سمت نام استان
     1 محمد باقر اثنی عشری
     رئیس شورای مرکزی تهران
     2 عباس رمدانی
     نائب رئیس اول مازندران
     3 نظام الدین خوارزمی
     نائب رئیس دوم فارس
     4 محمد اطرج
     خزانه دار اصفهان
      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان