سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
   
    •  
     خزانه دار

     محمد اطرج

     بر اساس ماده 61 قانون، خزانه دار در اولین جلسه ی شورای مرکزی انتخاب می گردد. خزانه دار مسئول امور مالی سازمان است. وظایف و اختیارات وی بر اساس ماده 32 اساسنامه سازمان به شرح زیر است:

     1. امضای کلیه چک‌ها، اسناد مالی و اوراق تعهدآور برعهده او و رئیس سازمان یا دبیرکل است.
     2.  اداره امور مالی سازمان نظام، تنظیم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حساب‌ها.
     3. وصول و جمع‌آوری ورودیه، حق‌عضویت‌ها و کمک‌های مالی.
     4. تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به شورای مرکزی و بازرس.
     5. رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداخت‌ها.
     6. نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عمل مالی.
     7. حفظ اموال منقول و غیرمنقول، وجوه و اسناد مالی.
     8. تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به شورای مرکزی جهت بررسی و تصویب.
     9. خزانه‌دار شورای مرکزی علاوه بر وظایف خزانه‌داری شورا، به عنوان حسابرس داخلی نظام صنفی رایانه‌ای استان‌ها می‌تواند نمایندگانی را جهت بررسی حساب‌ها اعزام نماید.

     گزارش این بررسی‌ها قبل از طرح در شورای مرکزی در اختیار هیات مدیره سازمان نظام استانی قرار داده می‌شود. گزارش جمع‌بندی شده با نقطه نظرات هیات مدیره استانی در نشست شورای مرکزی مطرح خواهد شد.
     در صورت وجود مشکلات خاص، موضوع می‌تواند پس از کسب نظر بازرس نظام استانی در مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده سازمان نظام استانی مطرح و اخذ تصمیم شود.

     براساس اولین جلسه ی شورای مرکزی مورخ 93/12/19، آقای مهندس محمد اطرج با اکثریت آرا به سمت خزانه دار سازمان انتخاب گردیدند.

      
  کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد
  مجری طرح: پورتال سامان