ارتباط با ما

سازمان نظام صنفی کشور

آدرس :

تهران خیابان سهرودی شمالی ، خیابان توپچی ، شماره ۳

تلفن :

۸۸۴۱۸۴۶۰

فکس :

۲۶۳۰۵۷۰۷

پست الکترونیک :

ساعات کاری :

8:00 تا 17:00

شنبه تا چهارشنبه

سازمان نظام صنفی کشور
دبیر خانه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور