سه شنبه, ۰۶ اسفند ۱۳۹۸ ۱۶:۲۳ ۸۲
طبقه بندی: اخبار سازمان
چچ
مدیر اجرایی دبیرخانه کارگروه تخصصی ارزیابی و ممیزی مراکز داده منصوب شد

مدیر اجرایی دبیرخانه کارگروه تخصصی ارزیابی و ممیزی مراکز داده منصوب شد

با حکم مشترک رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ( نصر ) و رئیس سازمان فناوری اطلاعات آزاد معروفی مدیر اجرایی دبیرخانه کارگروه تخصصی ارزیابی و ممیزی مراکز داده شد

با حکم مشترک رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ( نصر ) و رئیس سازمان فناوری اطلاعات آزاد معروفی مدیر اجرایی دبیرخانه کارگروه تخصصی ارزیابی و ممیزی مراکز داده شد .

به گزارش روابط عمومی نصر کشور ، این انتصاب در چارچوب تفاهم میان دوسازمان نظامی صنفی رایانه ای کشور و سازمان فاوری اطلاعات برای تشکیل این کارگروه صورت می گیرد و مدت زمان آن نیز تا پایان مدت تفاهم نامه میان دو سازمان در نظر گرفته شده است .

مدیر اجرایی دبیرخانه کارگروه تخصصی ارزیابی و ممیزی مراکز داده قرار است علاوه بر سازماندهی دبیرخانه ، تشکیل کمیته ها و به کارگیری نیروی انسانی صاحب صلاحیت ، اقداماتی نیز برای متناسب ، بوی و استاندارد سازی و نظارت بر رعایت ضوابط مصوب کارگروه انجام دهد .

آدرس کوتاه شده: