دوشنبه, ۱۱ آذر ۱۳۹۸ ۱۴:۰۰ ۱۷۰
طبقه بندی: اخبار سازمان
چچ
راه اندازی پایگاه دانش در پورتال سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

راه اندازی پایگاه دانش در پورتال سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

در این پایگاه هم اکنون کتابخانه دیجیتال به صورت آزمایشی راه اندازی شده است و قرار است با توسعه آن اسناد مورد نیاز اعضا نیز در آن قرار داده شود .

پایگاه دانش در پورتال سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ( نصر ) برای افزایش دانش و ارائه خدمات بیشتر به اعضای سازمان راه اندازی شد .

به گزارش روابط عمومی نصر کشور ، در نخستین گام ، کتابخانه دیجیتال به صورت آزمایشی راه اندازی شده است و قرار است با توسعه آن ، اسناد مورد نیاز اعضا نیز در آن قرار داده شود .

با عنایت به لزوم غنی سازی کتابخانه و بخش اسناد پایگاه دانش پورتال سازمان نصر کشور ، از همه نصرهای استانی و اعضا درخواست می شود برای پربار کردن این بخش ما را یاری کنند .

آدرس کوتاه شده: