چهارشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳:۳۰ ۱۵۰
طبقه بندی: اخبار سازمان
چچ
گارگاه جاری سازی استانی برنامه راهبردی بیستون برگزار شد

گارگاه جاری سازی استانی برنامه راهبردی بیستون برگزار شد

با حضور مجریان برنامه راهبردی بیستون در محل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ، کارگاه آماده سازی و هم اندیشی برنامه ریزی در چارچوب برنامه بیستون برگزاری شد .

با حضور مجریان بیستون از سه استان اصفهان ، خوزستان و خراسان جنوبی ، کارگاهی با موضوع آماده سازی و هم اندیشی برنامه ریزی راهبردی و مدیریت تحول در چارچوب برنامه راهبردی بیستون در محل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور (نصر) در تهران برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی نصر کشور ، در این کارگاه مرور رهیافت اجرایی تدوین برنامه بیستون و پیشنهاد تدوین برنامه بیستون استانی و مرور سندهای آمایش استانی به عنوان محور اصلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

همچنین مرور برنامه های پیشنهادی استانها و هم اندیشی در شیوه پیاده سازی رهیافت به عنوان یکی دیگر از موضوعات اصلی این کارگاه ارزیابی شد .

منبع:
آدرس کوتاه شده: