یکشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۴۷ ۳۴۵
طبقه بندی: ماهنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات
چچ
بررسی برنامه پنجم توسعه

بررسی برنامه پنجم توسعه

نوع: نشریه
موضوع: بررسی برنامه پنجم توسعه
مدیر مسئول: امیر حسین سعیدی نایینی
سردبیر: ...
تعداد صفحات: 0
شماره : 19
سال انتشار: 92
ماه انتشار: شهریور و مهر
فایل ضمیمه
آخرین نشریه های الکترونیکی ماهنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات
پربازدیدترین نشریه های الکترونیکی ماهنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات