سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۱۵ ۷۶
چچ
جناب آقای رسول سراییان

جناب آقای رسول سراییان

سمت : دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
رسول سراییان دبیرکل سازمان نصر کشور ضمن ارایه توضیحاتی در خصوص تحول اقتصاد دیجیتال در شش کشور چشم‌انداز

سمت : دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
رسول سراییان دبیرکل سازمان نصر کشور ضمن ارایه توضیحاتی در خصوص تحول اقتصاد دیجیتال در شش کشور چشم‌انداز

آدرس کوتاه شده:
نقشه