سه شنبه, ۱۱ تیر ۱۳۹۸ ۱۳:۰۳ ۶۶۸
چچ
جناب آقای محمد باقر اثنی عشری

جناب آقای محمد باقر اثنی عشری

سمت : رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

آدرس کوتاه شده: